Skal utbedre problematiske bruskjøter på E6 ved Hølen

En feil på en bruskjøt/brufuge førte til at E6 ved Hølen ble stengt før helgen. Dette skal være en annen type feil enn den som forårsaket massepunkteringen på E6 ved Follotunnelen i fjor.