Gå til sidens hovedinnhold

Skatteetaten vil flytte fra Ski til Moss

Flyttes til Moss

Artikkelen er over 5 år gammel

Om skatteetaten får det som de vil, kan det bety lang reisevei både for ansatte og brukere.

SKI: Forslaget innebærer å slå sammen kontorenheter slik at dagens 107 skattekontor blir til 53 skattekontor på landsbasis.

Over halvparten av kontorene i ny plan, vil ha flere enn 40 ansatte.

Alle ansatte ved kontorene som flyttes får tilbud om ny arbeidsplass ved de kontorene som styrkes. I alt vil 564 av 6 745 ansatte være direkte berørt av endringene. Noen ansatte får lengre reiseavstand til nytt arbeidssted.

I Ski vil de 35 ansatte få tilbud om å flytte arbeidsplass til Moss.

Halvert besøk

De siste fire årene er antall fysiske besøk på et skattekontor nær halvert. Det er kun for å få utført identitets-kontroll at du må møte personlig opp på et skattekontor. Denne tjenesten tilbys i dag ved 42 skattekontor. To av ti besøk til et skattekontor, er for å få gjennomført ID-kontroll. Åtte av ti som besøker skattekontorene har alternative løsninger for å få den hjelpen de trenger.

– Vi ser at fysisk tilstedeværelse i dag er mindre påkrevet for vår informasjon, veiledning og kontroll av skattytere. Ved å slå sammen skattekontor, får Skatteetaten større fagmiljø som er bedre skodd til å løse skatteutfordringene i samfunnet, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Senior kommunikasjonsrådgiver Thomas Aleksander Ege sier til ØB at dette foreløpig bare er et forslag.

– Forslaget skal behandles politisk, opplyser han.

Skattedirektøren mener etaten må stå rustet til å møte de nye utfordringene innen økonomi- og arbeidsmarkedskriminalitet.

– Jeg mener det er nødvendig at vi fortsetter omleggingen av virksomheten vår fra håndtering av enkeltsaker i mange små enheter til tett samarbeid mellom medarbeidere fra ulike fagområder, samarbeid om større og sammensatte utfordringer som etaten møter, sier Holte.

Kommentarer til denne saken