Disse tjente mest i Oppegård i 2017

Sjekk hvem som tjener mest, har størst formue, og har betalt mest skatt i Oppegård.