NORDRE FOLLO: Skautraver'n, turorienteringen i Nordre Follo, har vært arrangert hvert år siden 1969. Den lange vinteren har gjort at skautraverpostene har kommet ut litt senere enn det som har vært vanlig de siste årene, men nå er vårpostene på plass i alle områder. Vi har i år turer på Langhus, i Holstadmarka, på Hvitebjørnåsen, Slettåsen og Pinnåsen, ved Bukkesti, ved Skeidarkollen og i Gaupesteinmarka (fra Granerud skytebane).

Mange garvede skautravere er allerede i gang, men vi håper også at mange av kommunens nyinnflyttede innbyggere vil benytte Skautraver'n for å bli kjent i sine nye nærområder. Man kan starte med enkle turer der postene ligger i nær tilknytning til stiene og så utvide repertoaret etter hvert. Les om Skautraver´n på nettsidene til Nordre Follo orientering, nfollo.no.

Varierende forhold

Forholdene varierer fra område til område. Det hvor det har vært kjørt skiløyper, og også der hvor solen ikke har kommet til, er det fortsatt is i løypetraseene, så det kan være lurt å ha brodder i beredskap. Vi anbefaler å starte med turene på Langhus og på Hvitebjørn, der er det fint å ta seg frem nå. Alle vårturene har forøvrig blitt gått av ivrige skautravere i løpet av påsken, mange synes det er helt ok å ta seg frem selv om det ligger noe snø og is i terrenget!

Det beste inntrykk av forholdene fremover får man om man går inn på Facebookgruppen Skautraver'n og leser hva deltakerne skriver om de enkelte turer og om hva de finner av bar vårskog, is og snø!

Konvolutt med 8 kart og kan kjøpes følgende steder: Norli på Ski storsenter, bibliotekene i Ski og på Kolbotn, Nunataq i gågaten i Ski, CircleK på Langhus, Intersport på Vinterbrosenteret, Anton Sport på Kolbotn og hos Plantasjen Kolbotn på Sofiemyr.