SKI: Da Skeidar fusjonerte med Living i 2012 fikk de også med seg et betydelig underskudd på møbellasset. I 2013 viste regnskapet til Skeidarliving Group et underskudd på 135 millioner. Etter 55 år var Skeidar på randen av konkurs.

For å berge driften, måtte familien Andresen skyte inn private midler. Mye private midler. I et intervju med Aftenposten letter administrerende direktør Martin Andresen i Skeidar Living Group litt på sløret om hvor nær konkurs selskapet var.

Faren, Morten Andresen, var av den oppfatning av at sønnen måtte slutte å leke (spille fotball og bridge) og heller begynne å jobbe. Martin ble dermed fjerde generasjon møbelhandler, da det sto på som verst.

Saken fortsetter under bildet.

Tøff kamp

Til Aftenposten innrømmer han at det var en kamp for å overleve.

– Vi var bare noen måneder unna konkurs. Du har råd til å tape lite grann penger, men ikke råd til ikke å kunne betale lønninger. Det var enorme likviditetsutfordringer og varer som var bestilt og dundret inn på kaien. Vi har et varelager med verdi på mellom 400 og 700 millioner kroner. Vi som familie har jo store verdier, men ikke mye penger stående. Vi har møbler, vi. Alle pengene vi har tjent har vi jo brukt til å kjøpe nye møbelbutikker.

Redningen ble utbetalingen fra Jernbaneverket.

– Dermed hadde vi akkurat nok penger. Isolert sett var det negativt for oss med den Follobanen, men akkurat der og da trengte vi de pengene fra Bane Nor, sier Andresen.

Holden mann i dag

Tall som Aftenposten har innhentet viser at den tidligere fotballspilleren hadde null i formue i 2011. Den steg til 1,2 millioner kroner i 2013. Ligningstall for 2016 viser at formuen har vokst til 152 millioner korner. Skeidars underskudd på 200 millioner i perioden 2011-2013, har blitt snudd til årlige overskudd på 50–60 millioner korner.

Ifølge DN spyttet Andresens-familien inn 68,5 millioner kroner av egne midler for å berge virksomheten.

–2013 ble verre enn vi hadde ventet. Etter første halvår 2013 var det nødvendig med en fullstendig snuoperasjon. Det er en lang prosess for å få snudd utviklingen, men det har gitt gode resultater, sa Martin Andresen til DN i 2014.

Historien bak utebetalingen fra Jernbaneverket (nå Bane Nor) er at 2000 kvadratmeter av Skeidar-bygget måtte rives for å kunne utvide antall spor til seks, i forbindelse med bygging av Follobanen.

Forlangte 250 millioner

Skeidar har i lengre tid vært i tvist med Bane Nor om erstatningsbeløpet etter at 2000 kvadratmeter av bygget ble revet. I 2014 inngikk Bane Nor og BI en arbeidsavtale. Som en følge av denne avtalen betalte Jernbaneverket en garantert erstatning på 45 millioner kroner til BI. Det ble også utbetalt et forskudd på 25 millioner kroner til Skeidar Ski/Skeidar Living Group AS. BIs krav i tingretten var på 250 millioner kroner.

Det er disse pengene som var avgjørende for at Andresen-familien kunne berge driften til Skeidar Living-Group.

I juni 2016 sa tingretten seg enig med Bane Nor om at det fikk holde med de 45 millionene som allerede var utbetalt. Skeidar Living fikk tilkjent 7, 5 millioner kroner utover de 25 millionene som allerede var utbetalt. Dommen er anket til lagmannsretten.

Gjenåpner i Ski

LES OGSÅ:

I dag består Skeidar Living Group AS av 55 varehus, men i mai reåpner den gamle Skeidar-butikken i Ski. Det som var/er butikk nummer én i kjeden, blir da butikk nummer 56 i rekken.

Morten Andresen regner med å bruke rundt 60 millioner kroner for å få Skeidar-bygget til å fremstå som butikklokaler ala 2018.

– Bygget vil fremstå som nytt når vi åpner i mai, har Morten Andresen uttalt til ØB.

Når Skeidar-bygget står ferdig renovert, skal Kiwi inn i underetasjen, med butikk på 2300 kvadratmeter. Skeidar etablerer butikk i de to andre etasjene på totalt 4000 kvadratmeter.