Bibliotekene i Ski og Oppegård brukes mer enn noen gang - utlån av papirbøker til barn øker mest

Selv om de aller fleste av oss fortsatt har lån av bøker som hovedaktivitet på biblioteket, viser tall både lokalt og nasjonalt at bibliotekene i langt større grad er blitt møteplasser for folk flest.