Dyrere barnehager og SFO, men billigere kommunale avgifter

Rådmann Jane Short Aurlien foreslår å øke satsene for barnehage og SFO neste år.