Gå til sidens hovedinnhold

– Et ran på høylys dag

eskpropriering

Artikkelen er over 3 år gammel

Jeg kjenner ikke Arne Drømtorp på Drømtorp gård. Heller ikke Arne Norum på Sander Østre Gård. Som innbygger i Ski kommune, snart Nordre Follo, vil jeg likevel si at jeg er flau over hvordan kommunen behandler dere.

LES OGSÅ: Grunneierne anker skjønnet for erstatningen fra Ski kommune 

Vi ser at Ski kommune ønsker å ta/ekspropriere 37 mål av jordene deres for å lage «Ekebergsletta» i Ski. Dette er arealer som ligger helt sentralt i kommunen. Med gåavstand til sentrum og tilgang til effektiv kommunikasjon med Follobanen til Oslo er det åpenbart at arealene har et stort potensial med tilhørende verdi.

Ekspropriasjon er en tvunget avståelse av eiendom. Ifølge Grunnlovens § 105 kan en kun gjennomføre slik tvangsavståelse dersom grunneieren får full erstatning. Et sentralt spørsmål blir derfor hva som er full erstatning for arealet som avstås. For Drømtorp og Norum har Ski kommune med tilhørende vedtak i Follo tingrett kommet til at «full erstatning» beregnes til jordbrukstakst. 37 mål skal avgis for litt over 2 millioner kroner, en lavere pris enn det man må betale for et mål boligtomt rett ved siden av arealet som skal avgis.

LES OGSÅ: Grunneierne i Ski krevde 72 millioner. 2,2 millioner er nok, slår tingretten fast 

Drømtorp og Norum har fått vurdert eiendommens verdi til 77 millioner kroner av en uavhengig takstmann. Dette forutsetter at området blir regulert for boligformål. Med store nasjonale boligutbyggere som slåss om hvert ledig område i Ski kan det være grunn til å tro at verdien er enda større. Samtidig er dette et område som ikke er regulert til boligformål i dag, og hvor verdien forutsetter en omregulering. Dette er det igjen Ski kommune som kontrollerer.

LES OGSÅ: Prisantydningen på tomten er 77 millioner - Ski kommune tilbyr 1,3 

Ski kommune representerer fellesskapet i Ski og bestemmer hva to innbyggere og jordeiere i kommunen skal få for sine arealer. Som med-innbygger vil jeg be kommunen pent om å komme Drømtorp og Norum i møte på et nivå som oppleves som mer anstendig enn det som er tilbudt nå. Og har man ikke råd, så lar man heller være. Kanskje kan man heller bruke tid og energi på å ta et mer modig og tydelig oppgjør med nabokommuner til Ski – som utnytter merkelige kommunegrenser til å bygge ned rekreasjonsområder for Skis innbyggere med bolig og næringslokaler annonsert med «Nærme Ski sentrum» i overskriften.

LES OGSÅ: Ski kommune vil ha kloa i milliontomt - må møte grunneierne i retten 

Som nevnt er formålet med den planlagte ekspropriasjonen å skape et areal tilsvarende Ekebergsletta. Et flott formål til rekreasjon, aktivitet og hygge som det absolutt ikke er vanskelig å støtte. Kommunen har bare glemt en ting. Det er ikke noe moro å slappe av på stjålet grunn.

Kommentarer til denne saken