SKI: Det er ordfører Tuva Moflag (Ap) som har bedt kontrollutvalget om se på saken, som har vært en politisk verkebyll i Ski i mange år. Etter at en utendørs isflate ble foreslått første gang i 2006, har saken vært til politisk behandling et utall ganger.

Det er den politiske ferden saken har hatt fra 2014 og frem til byggestarten i sommer, som kontrollutvalget har fått i hendene. Det betyr at årevis med diskusjoner, krangler, vedtak, og manglende iverksetting ikke blir gransket i denne i omgang.

Kontrollutvalget skal ikke kontrollere kommunestyret, og skal heller ikke gå inn i den politiske debatten, men skal granske «kvaliteten i saksbehandlingen og i administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak».

Både ordfører Tuva Moflag og rådmann Audun Fiskvik er invitert til møtet tirsdag kveld.

Les mer om saken: