Her har det skjedd 28 påkjørsler de siste fem årene. Skis største skilt skal hindre nye ulykker

Har du sett det nye spesialskiltet i Industriveien ved planovergangen som fører ut i Kjeppestadveien? Det er det største skiltet i hele Ski kommune og skal forhindre at biler kjører i hverandre eller, mest katastrofalt, at biler kan bli låst mellom bommene på skinnegangen.