SKI: Ski kommune kommer til å ta ett år til med det private renholdsfirmaet Toma AS før man vurderer hva som skal skje videre med renholdet av kommunale bygg.

Les også: Vaskegigant inntar Ski kommune

Det er i alle fall formannskapets innstilling i saken. Så får kommunestyret det endelige ordet i møtet 9. mars.

Kommunalt ansatte vasker ikke rent nok

Bakgrunnen er at den treårige avtalen med Toma AS går ut 1. august i år. Toma står for renholdet av 38 prosent av arealet til kommunale bygg i Ski, mens kommunalt ansatt renholdere står for 62 prosent.

I en rapport ble renholdet utført av private og kommunale renholdere sammenlignet. På pris var det ikke stor forskjell, men de kommunalt ansatte gjorde en dårligere jobb sammenlignet med de ansatte i Toma.

Les også: Arbeidet utført av kommunale renholdere står til stryk

Utsetter avgjørelsen i  ett år

Spørsmålet er: Hva skal Ski kommune gjøre nå? Sette alt renholdet ut på anbud, ta det tilbake i kommunale regi eller fortsette som før? Både de ansatte og de folkevalgte mener at det er det for tidlig å avgjøre nå.

Les også: Dårlig renhold i Ski kommune er et ledelsesansvar

Derfor vil formannskapet at kommunen utløser opsjonen i avtalen med Toma som går ut på å forlenge avtalen med ett år. Dermed kjøper Ski kommune seg tid til en ny evaluering for å se om det skjer noe bedring i renholdet utført av kommunalt ansatte.

– Kommunen er ikke i stand til på noen måte å ta på seg ansvaret for alt renhold nå. Derfor kommer jeg til å stemme for de tillitsvalgtes ønske om å utløse opsjonen som forlenger avtalen med ett år, Sa Bård Hogstad (SV).