Ski pensjonistforening på høsttur

Av

Det ble en flott opplevelse da pensjonistene fra foreningen dro på tur sammen. Her er referat fra turen.