Gå til sidens hovedinnhold

Ingen boliger på dyrket mark i Ski øst

Fikk flertall for torg både i Ski og på Langhus

Artikkelen er over 6 år gammel

Ap, Venstre og Fremskrittspartiet gikk sammen, og Høyre ble skviset fra begge sider. Dette førte til at det ikke vil bli åpnet for å bygge boliger på dyrket mark øst i Ski i nær fremtid.

SKI: De fire store planene for Ski og Langhus ble vedtatt i kommunestyret onsdag. Det har vært en del politiske motsetninger underveis, men det er også flere som har strukket seg langt for å komme frem til fellesløsninger.

Størst uro har det vært rundt planene for den nye bydelen Ski øst, der diskusjonene har gått friskt den siste uken. Spørsmålet har vært om ny boligutbygging skal strekke seg inn på nye områder som nå er dyrket mark, eller ikke. Her er det kommet klare innsigelser, blant annet fra Fylkesmannen.

Diskusjonene gikk på tvers av partigrensene lenge før møtet ble satt, og fortsatte til vedtaket om å holde seg unna dyrket mark, ble banket gjennom. Da var også Høyre med på laget.

– Når Fylkesmannen og landbruksmyndighetene har sagt et klart nei til å bygge på dyrket mark, mener vi det er best å gå et skritt om gangen. Da slipper vi megling og en sak som kan ende i departementet, sa Andre Kvakkestad (Frp).

Les også: - Høyre legger seg langflate for utbygger

Han understreket at han er opptatt av å få en gyldig plan, og ser for seg at boligene kan legges inn igjen, sett i et 20-årsperspektiv.

Forslaget ble lagt frem i samarbeid med Ap og Venstre.

– Selv om Ap har vært pådriver for Ski øst, så er jordvern viktig, sa Amund Kjernli (Ap). Han ga honnør til de to andre partiene for samarbeidsviljen og mente det var viktig å komme i gang med å endre det gamle industriområdet på Ellingsrud.

– Vi har vært tydelige og alene om disse hovedgrepene hele tiden, og er glad for fellesskapsløsningen, sa Svein Kamfjord (V).

Høyre forsto at med denne treenigheten var slaget tapt og kom de andre i møte.

– Både administrasjonen og utbyggerne har brukt enorme ressurser på denne saken etter at det ble gitt klare politiske signaler i 2011. Da var Ap pådriver, sa Helge Bunæs (H).

For å komme de andre i møte la Høyre frem et forslag om å redusere forbruket av dyrket mark fra 208 til 50 dekar.

– Jeg er glad for at jordvernet vinner støtte. Nå kan jeg også opplyse at Ski har fått 137 dekar nydyrket mark de siste årene. Jeg kan leve med Høyres forslag, sa Dag Mork Ulnes (H).

Etter at avstemningene gikk sin gang, og Høyres forslag falt, stemte 40 representanter for Ap, Venstre og Frps forslag om å holde boligene utenfor dyrket mark. Senterpartiets Tor andres Østby stemte imot hele planen for Ski øst.

Åpent torg i Ski

Det er stor politisk enighet om hvordan Ski sentrum skal utvikles i fremtiden.

Et av de få temaene som har skapt diskusjon er hvordan Nedre torg skal disponeres. Det er kommet forslag om at torget kan selges eller at kommunen kan bruke plassen til et egnet bygg. Mange har engasjert seg, og Ap, Venstre og SV la frem et fellesforslag om at dagens parkeringsplass reguleres til et åpent torg.

– Høyre ønsker å ha en full gjennomgang og se på alle muligheter når det gjelder torgarealet, sa ordfører Anne Kristine Linnestad.

Nå viser det seg at Kurt Soltveit (KrF) og Ola Øygard (Pp) som til vanlig er Høyres samarbeidspartnere, så mot venstre. Det ble derfor vedtatt å ha et åpent torg i fremtiden, med minst mulig flertall 21–20.

Av andre endringer som ble vedtatt for Ski sentrum så legges det til rette for busstopp på vestsiden av Ski stasjon. Det åpnes for boliger i tillegg til forretninger og kontorer i området langs Åsveien. Det legges opp til en byggehøyde fra fem til ni etasjer i utvalget sentrumskvartaler.

Les også: Frp inn som megler i planen forSki-Øst

Torg og større sentrum

De to representantene for SV var så lite fornøyde med planen for Langhus at de stemte imot. Resten av kommunestyret klarte å enes om en fellesløsning, selv om det ikke er enighet på alle punkt.

– Vi ønsker ingen sluttbehandling nå, og vil sette av mer plass til idrett og fritid, sa Rannveig Andresen.

– Mens de på Ski skal utvide idrettsparken med 35 mål, er forslaget å bygge ned 60 mål av idrettsparken på Langhus. Dette er jeg sterkt kritisk til, sa Tuva Moflag (Ap).

Helge Bunæs (H) påpekte at det er åpnet for å bruke halvdelen av dette området til ulike formål, og at boligene er lagt i de bratteste skråningene. Dette fikk også flertall. Han berømmet også idrettslaget og velet for å ha gjort en god og konstruktiv jobb.

Under avstemningen ble det vedtatt å sette av areal til et torg eller samlingsplass på Langhus, pluss gangforbindelse internt på området. Her var det bare Frps fem som stemte imot.

Hovedinnvendingen til SV har vært at det legges til rette for to handelssenter. Både dagens Langhussenter og et nytt ved Vevelstad stasjon.

Med 21 stemmer ble det flertall for å øke antall kvadratmeter til handel og næring på Vevelstad for å styrke dette som handelssentrum. Dette fikk 21 stemmer, mens Høyre og Frp ikke var enige.

Vil ha pol på Langhus

Tidligere ordfører Georg Stub har gledet seg over at Langhus har vært et av de mest vellykkede boligområdene utenfor Oslo. Nå ser han frem til at det også får en nødvendig oppgradering.

– Langhus burde ha et vinmonopol, for det er dette som vil bestemme hvor sentrum skal ligge. Da blir det også mindre kjøring mellom Ski og Langhus, sa Georg Stub.

Kommentarer til denne saken