Gå til sidens hovedinnhold

Vil gi Ski-folk bedre tid til å lese de store planene

Ønsker vedtak før sommeren

Artikkelen er over 6 år gammel

SKI: Ap-politikerne Tuva Moflag og Amund Kjernli vil under onsdagens formannskapsmøte foreslå at høringsfristen for de tre store planene for Ski by blir utsatt. Det er kommer reaksjoner på at folk i Ski har fått for liten tid til å sette seg inn i forslagene og si sin mening.

Høringsfristen går ut torsdag 26. mars.

- Vi hadde helst sett at den ble flyttet til 20. april, som er den samme som for Langhus-planen. Denne henvendelsen har vi sendt til rådmannen, sier Tuva Moflag.

Les også: Ba om utvidet høringsfrist

- Ikke ferdig før sommeren

Rådmann Audun Fiskvik er skeptisk til en utsettelse og har svart at han har diskutert dette med sine saksbehandlere, og de er helt klare på at dersom de skulle sette en generell frist til 20.04. for alle planene, så vil det ikke være mulig å få frem sakene til politisk behandling før sommeren.

 - Men de som sender inn skriftlig og begrunnet forespørsel om forlengelse av fristen, vil kunne få anledning til en forlengelse, skriver rådmannen.

Med utgangspunkt i dette svaret mener Moflag og Kjernli at det er et alternativ at fristen flyttes til rett over påske, da det ikke jobbes med disse sakene i kommunen på helligdagene.

- Da får dem som ønsker det noen dager ekstra til å komme med en uttalelse, sier Tuva Moflag.

På linje med ordføreren

I ØBs spalter har det vært foreslått å gi di store planene for Ski bedre tid, diskutere dem under valgkampen og la det nye kommunestyret ta avgjørelsen.

Dette har ordfører Anne Kristine Linnestad (H) gitt klar beskjed om at hun ikke er enig i. Og hun får støtte fra de to Ap-representantene.

Ordføreren vil ikke utsette Ski-planene til valgkampen 

 Under valget stiller Tuva Moflag som ordførerkandidat fra partiet, mens Amund Kjernli går ut av kommunepolitikken etter denne perioden.

- Vi har vært med på å rullere kommuneplanen, og har senere jobbet med planene for Ski i lang tid. Her har vi vært aktivt involvert som politikere, og det er lagt et godt grunnlag for høringen. Da er det også viktig at vi tar en beslutning, så prosessen ikke må starte på nytt, understreker de to Ap-politikerne.

De viser også til at det har vært byggeforbud i denne perioden og at det er mange som venter på å komme igang.

- Vi lover å se grundig på høringsuttalelsene, sier Moflag.

Les også: Jens Arild fikk vite via Facbook at huset i Kirkeveien skulle rives

Høyere og tettere

Planene som nå skal legges for Ski, skal strekke seg mange år frem i tid. Amund Kjernli oppfordrer til å tenke stort nok.

- Det må komme høyere bygg, og det må være tettere mellom dem. Det er jeg helt bekvem med, for vi må ha en urban vekst nær kollektivknutepunktet. Skal ungdommen ha råd til å bo her i fremtiden, må vi kunne tilby dem boliger, sier Tuva Moflag.

Kan koste på torget

De to Ap-representantene har ingen sans for å skulle selge Nedre torg i Ski, slik at det eventuelt kan reises et signalbygg der. De vil ha en åpen plass uten biler.

- Vi må ikke tette igjen hjertet av byen og stenge igjen foran rådhuset. Kanskje vi skal ta rådet fra Drammen og ruste opp torget med kommunale midler, så kommer også de private i nærområdet etter, sier Tuva Moflag.

Kommentarer til denne saken