Gå til sidens hovedinnhold

Fortsatt motvind for den nye bydelen Ski øst

Artikkelen er over 6 år gammel

– Bruk arealene nær Ski stasjon bedre, og bygg tettere. Slik lyder beskjeden fra Fylkesmannen, som har fremmet innsigelse når det gjelder kommunedelplanen for Ski øst.

SKI: Deler av planene for en ny bydel øst i Ski møter motstand fra flere hold. Fylkesmannen i Oslo og Akershus kommer med innsigelse.
Ski har en betydelig arealreserve i Skoghaugåsen og området rundt.

– Gjør som planlagt og bruk disse til å utvikle Ski til en kompakt by. Dette vil redusere transportbehovet og gjøre det lettere å legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.

Fylkesmannen vil ha en rekkefølgebestemmelse, slik at andre områder bygges ut før Ski øst. Og når tiden er moden for å bygge østover, må arealene utnyttes bedre og dyrket mark spares. Det fremmes også innsigelse til at det er satt av for stor plass til parkering ved forretninger og kontorer.

Uttalelsen fra Statens vegvesen er på linje med Fylkesmannens.

– Ski skal være et kollektivknutepunkt. Det betinger at sentrum bygges ut først, og utbyggingen av Ski øst må skje fra sentrum og utover, skriver vegvesenet.

De stiller også spørsmål ved om det er hensiktsmessig å bygge ut arealene syd for jernbanesporene før det er avklart hvor Østre linje skal gå i fremtiden.

Jernbaneverket skriver i sin uttalelse at store deler av planområdet ligger usentralt og er i strid med nasjonale retningslinjer for arealbruk. De etterlyser også flere enn to krysningspunkt over jernbanen for ikke å forverre sikkerheten.
Kråkstad og Ski bondelag krever at det ikke legges planer for å bygge på dyrket og dyrkbar mark.

Utbyggingsselskapet Ski Øst understreker at det er viktig å se de tre planene for Ski øst, vest og sentrum sammen. Da kan Ski ha et bredt spekter av boligtyper tilgjengelig raskt.

Kommentarer til denne saken