Gå til sidens hovedinnhold

Vil bygge syv etasjer på toppen av Ski storsenter

Artikkelen er over 6 år gammel

Olav Thon gruppen og Rom Eiendom planlegger å bygge ut i sentrum av Ski. Samarbeidspartnerne foreslår en spektakulær bruk av parkeringsarealet vest for storsenteret.

SKI: Rom eiendom og Olav Thon Gruppen går sammen om å gi Ski storsentret og området rundt et løft – bokstavelig talt. De har i fellesskap fått utarbeidet en planskisse over området til kommuneplanen. Her går det frem at de ønsker å utvide storsenteret med tre etasjer i retning vest mot jernbanen. Kronen på verket blir to blokker på syv etasjer som, spektakulært nok, bygges på taket av storsentret.

Administrerende direktør Petter Eiken i Rom Eiendom mener det er et realiserbart prosjekt og har så langt bare møtt velvilje hos kommunen.

– Den finansielle kraften hos Rom og Thon er formidabel så dette tror jeg vi får til i fellesskap. Olav Thon er en kar som omsetter ord til handling, sier Eiken.

Rom Eiendom eier parkeringsområdene i sentrum på begge sider av jernbanen. På sikt regner de med å investere godt over en milliard kroner i sentrumsområdet.

Barcode

– Rom Eiendom har en historie i Ski som eiendomsbesitter. De har ikke drevet med utvikling tidligere i Ski. Dette blir nytt for oss. Vi har i tillegg et annet prosjekt under planlegging som skal utvikles på vestsiden av jernbanesporet. Dette prosjektet blir mye større enn prosjektet på storsenteret. Rom eiendom har tidligere vært med på å utvikle «Barcode» i Oslo. Ordføreren i Ski har sagt til meg at hun godt kunne tenke seg «Barcode» i Ski, så vi får se hva vi får til etterhvert, sier Eiken med glimt i øye.

Det er foreløpig usikkert hvor mye prosjektet med Thon gruppen vil koste.

– Foreløpig er vi bare på planstadiet. Vi ønsker flest mulig boliger å fordele kostnadene på, sier Eiken.

Rom-direktøren har ikke dårlig samvittighet for parkeringsplassene som forsvinner når prosjektet realiseres.

– Vår oppgave er ikke å sørge for gratis-parkering for pendlere, sier Eiken.

Arkitekten Alf R. Felberg hos Hille Melbye Arkitekter er mannen bak skissene. Han har tidligere vært arkitekten bak begge utvidelsene av Ski storsenteret. Feldberg er godt kjent med området. Han tror dette kan bli et veldig bra prosjekt som alle kan være tjent med. Arkitekten mener Ski er heldig som har et storsenter midt i sentrum.

Lang gang- og sykkelbro

–Dette er en miljøriktig måte å utvikle sentrum på. Hensikten er å utnytte arealet mot jernbanen på en best mulig måte. Jeg mener vi har klart det med disse skissene, sier Felberg.

På skissene er det tegnet en gang- og sykkelbro over skinneområdet. Broen skal forbinde eiendommen på vestsiden av jernbanen til sentrum.

På arkitektens planskisse til kommunen står det; – Gang- og sykkelbroen over skinneområdet vil på grunn av kravet til 7,5 meter over jernbanesporet få urimelig lange ramper ned til terrenget. Rampene vil på grunn av sin lengde ta uforholdsmessig mye areal og vil komme i konflikt med publikumsarealene på stasjonen.

Det fåreslås derfor at broen tilknyttes åpen heis og trapp fra storsenteret.

Olav Thon gruppen ønsker å komme i gang så snart som mulig med prosjektet. Tidsperspektivet avhenger av når Ski kommune blir ferdig med kommunedelplanen. Håpet er å være ferdig i god tid før Follobanen åpner.

– Vi ser et behov for å øke arealet på Ski storsentret, og har tro på et godt samarbeid med Rom Eiendom, sier Petter Eiken som er eiendomsdirektør i Olav Thon Gruppen.

Ski-Ordfører Anne Kristine Linnestad synes forslaget ser veldig spennende ut.

– Dette er utfordrende ideer som det blir spennende å følge med på fremover. Det er ingen tvil om at dette forslaget vil kunne bidra til å gjøre Ski til by. Jeg tror at planene vil utfordre og bidra til engasjement hos veldig mange og kanskje også provosere en del, sier Linnestad.

Førende prosjekt

Ordføreren mener at prosjektet, dersom utbyggingen blir vedtatt. vil legge føringer for resten av sentrumsplanen.

– Det eneste jeg skulle ønske de hadde lagt mer vekt på, er broen. Den bør bli mye bredere og gi mulighet til å komme direkte ned på plattformene.

- Parkeringsplassen slik den ligger i dag er verken økonomisk bærekraftig eller fremtidsrettet. Hvordan byggene på vestsiden utformes i forhold til dette forslaget, blir derfor veldig viktig mener Linnestad.

Kommentarer til denne saken