Mary Fuhr har gjort en enorm innsats for Ski Røde Kors gjennom 29 år. Hun ble veldig glad og overrasket da hun ble utnevnt til æresmedlem under årsmøtet tirsdag kveld. Nestleder Knut Alstad overrakte hedersbevisningen.