SKI: Derfor har korpset startet «Alle kan blåse». Dette er et blåsertilbud i SFO-tiden gjennom hele skoleåret. Korpset legger vekt på at musikk er en arena som gir sterke mestringsopplevelser, sterke opplevelser av å yte sammen med andre, og gode verdier, samhandling og fellesskap.

– Nå i år er prosjektet åpent for hele skolen fra tredje til syvende trinn for den som ønsker. Fra neste år er det planlagt for tredje og fjerde trinn, sier Petter Færgestad i Ski skolekorps.

Mestring

Korpset ønsker at alle skal oppleve at det å blåse i et instrument, er noe alle kan klare. Det å mestre sammen med andre er den viktigste verdien i skolekorpsets organisasjon, og denne vil de gjerne dele.

Elevene får låne et instrument til å ta med hjem, samt læremateriell og andre effekter. Informasjon om prosjektet er distribuert med ranselpost nå de første dagene etter skolestart.

Det er lagt opp til ukentlige øvelser i skolens SFO-tid, seminarer en helg hvert halvår, konsert til jul, vår og 17. mai, samt korpstur i juni. Det er også en del av prosjektet at elevene skal ha hjemmearbeid.

– Noe av grunnen til at vi gjør dette, er at hverdagen til ungene har endret seg veldig i forhold til da vi var små. Jeg var ferdig på skolen mellom 13.00 og 14.00. Nå er det mange som ikke er hjemme før 17.00-17.30. Da fant vi ut at vi burde gjøre det på en litt annen måte, sier Petter Færgestad.

Tilpasset læreverk

Et team av instruktører fra Ski skolekorps holder i prosjektet.

– Idar Torskangerpoll har fått hovedansvaret, sammen med dirigent og instruktører. Jeg har tro på at dette kan bli veldig, veldig bra, sier Færgestad.

Elevene skal spille på klarinetter, kornetter, tromboner og barytoner. Disse instrumentene lånes ut fra Ski skolekorps.

Elevene får et tilpasset læreverk skrevet spesielt til dette prosjektet. Dette distribueres både i papirform og digitalt. Lytteeksempler distribueres digitalt.

– Vi er veldig opptatt av å dempe myten om at det er mye å gjøre i skolekorps. Vi har to store dugnader i løpet av året. Det er loppemarkedet og 17. mai. Vi sliter med myten om at det er veldig tidkrevende å drive med korps. Selv har jeg vært med i Ski skolekorps i 35 år, sier Petter Færgestad.

Prosjektet starter rett før høstferien.