Gå til sidens hovedinnhold

Ski skytterlag holder koken etter 150 år: - Nå slår vi oss sammen med Kråkstad

150 år er en anselig alder for en forening. Så lenge har Ski skytterlag holdt det gående. Riktignok med et opphold i den vanskelige perioden 1928-35. Men laget ble aldri nedlagt og satser like friskt som i 1870.

SKI: En rekke unge og voksne skyttere liger klare på standplassen for 200 meter feltskyting på Granerud skytebane.

Selv om de har hvert sitt gevær, hersker det fred og fordragelighet på skytebanen i Kråkstad. Men slik har det ikke alltid vært.

- Granerud skytebane var en juridisk hengemyr i en tiårsperiode frem til midten av 1970-tallet. Da var det en del uenighet og mye skepsis mellom skytterlagene i Ski og Kråkstad og bruken av skytebanen, noe som fikk mange oppslag i Østlandets Blad. Jeg mener vi kan tilskrive det lokalpatriotisme, men slik har det vært i mange skytterlag rundt i landet.

Slutt på uenigheten

- Men nå er det slutt på tidligere uenigheter. I begynnelsen av februar var det ekstraordinære årsmøter i både Ski skytterlag og Kråkstad skytterlag, som vedtok å slå seg sammen. Nå gjenstår bare «velsignelsen» fra sentralt hold, melder Ivar Liseter.

Ivar Liseter er tidligere formann i laget gjennom 20 år fram til 2018 og forfatter av jubileumsboka «Ski skytterlag 1870-2020». Boka, som han har jobbet med i ti år, er nylig utgitt i samarbeid med Ski historielag.

Ski skytterlag er en av de eldste foreningene i tidligere Ski kommune og dermed også i Nordre Follo kommune. Slik er det i de fleste kommuner i landet, hvor det var en oppblomstring av skytterlag i 1860-årene.


Nasjonalfølelse

- Hva er forklaringen på denne oppblomstringen?

- Nye regler gjorde det enklere å opprette lag og foreninger, og interessen for idrett var økende. En annen viktig drivkraft var nasjonalfølelsen og forsvarssaken. Nye våpen, som gjorde skytingen enklere og at egnede geværer ble tilgjengelige for private, var selvsagt også medvirkende.

Jubileumsboken er vel så mye en bygdebok om nærmiljø og kulturarv som skytterhistorie i Ski. Skytterhistorien er detaljert gjenfortalt gjennom 150 år med stevner, resultater, talenter og selvsagt jakten på skytebane.

På banejakt

Siden 1970 har Ski skytterlag og Kråkstad skytterlag, som begge tilhører Det frivillige skyttervesen, vært forlikte om eierskapet og driften av Granerud. Før den tid var Ski skytterlag på evig jakt etter et fast tilholdssted. Enten var det ikke egnede forhold eller så likte ikke naboskapet bråket fra våpnene.

Den første skytebanen lå i dalføret nedenfor Griserumpa (vest for Langhus), deretter på Karlsrud, Bogermyra, leieavtale på Granerud, Åsmyra og endelig fast tilhold på Granerud.

Her har laget en moderne bane med elektroniske skiver på 100 og 200 meter, foruten en innendørs 15-meters bane. Skytebanen med området rundt brukes også av Heimevernsavdelingen HV-02.


Som sønn, så far

- Hvordan er rekrutteringen til skytterlaget i en tid, hvor det er så mange konkurrerende tilbud til barn og unge?

- I dag har vi ca. 160 medlemmer, men må innrømme at medlemstallet har vært svakt synkende, spesielt det siste året. Men de som er aktive er veldig ivrige. Du kan jo se at det nesten er så det klør i avtrekksfingeren, sier Gard Heiaas, som har vært leder i Ski skytterlag de siste to årene. Først ble sønnen hans medlem før Heiaas selv ble fascinert av idretten.

Unge og ivrige

Heiaas står på standplassen ved siden av to unge skyttere, søsknene Johanne (13) og Erik (11) Idland, to av de ivrige.

- Skytterlaget fyller en viktig samfunnsoppgave. Dette er et fint alternativ til mange unge som ikke er en del av ball- og lagsporter, men som finner et fint miljø blant skyttere.

- I dag har laget rundt 40 ungdomsmedlemmer, 50 aktive voksne, mens resten er jegere, avslutter Gard Heiaas.Kommentarer til denne saken