Ski skytterlags ungdommer slo til på felten

Av

Etter en litt skuffende baneinnsats slo ungdommen til med to fulle hus på felten.