SKI: Fredag annonserte Bane Nor den endelige datoen for åpning av Nordbyveien bro, også kjent som jernbanebroen. I pressemeldingen kommer det frem at broa åpner for trafikk 7. august, men fotgjengere kan krysse broa allerede nå. Gangfeltet til broa er nemlig ferdig asfaltert, og arbeidet som gjenstår er ikke til hinder for kryssing avfotgjengerfeltet. Dermed har en avgrenset gangvei åpnet.

Dette skjedde samtidig som gangbrua over togsporene ble stengt. Det har lenge vært klart at vestsiden av gangbrua skulle rives så fort Nordbyveien bro sto klar, dette arbeidet ser ut til å ha begynt. Når togene begynner å gå igjen i august- vil imidlertid østsiden av gangbrua åpnes for overgang til spor to og tre.