Over og ut for palliativ sengepost på Ski sykehus

MØTTE FOLLORÅDET: Øystein Mæland lovet en grundig palliativutredning da han møtte Follorådet i august i fjor. Nå er konklusjonen klar.FOTO: BJØRN V. SANDNESS

MØTTE FOLLORÅDET: Øystein Mæland lovet en grundig palliativutredning da han møtte Follorådet i august i fjor. Nå er konklusjonen klar.FOTO: BJØRN V. SANDNESS

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Ahus-direktør Øystein Mæland vil avvikle palliativt døgntilbud på Ski sykehus 1. mai.

DEL

SKI/LØRENSKOG: Direktørens innstilling legges frem i styremøtet neste uke, 25. mars.

Administrerende direktør Øystein Mæland foreslår å avvikle døgntilbudet på Ski sykehus fra 1. mai.
Basert på utviklingen av Ahus' totale palliative tilbud (palliasjon er smertelindring til alvorlig syke pasienter, red.anm.) og det lave belegget på Ski, er det ikke lenger et særbehov for palliative senger på Ski sykehus, mener direktør Mæland.

Ikke pasienter til Ski

En tabell som styret får på bordet viser at belegget for palliative døgnpasienter på Ski i snitt var fra 2,2-0,8 pasienter i perioden august-desember 2014. I praksis har det ikke vært palliative pasienter henvist til Ski etter at Ahus reduserte tilbudet fra seks til to senger fra årsskiftet.

Belegget fra januar til 16. mars er null. Fra 9. februar har palliativ sengepost som mellomløsning vært samlokalisert med den generelle sengeposten (under Ortopedisk klinikk) med to døgnplasser. Men ikke en eneste pasient har fått benytte tilbudet, ifølge tabellen.

Overflødige ansatte

Styret får også informasjon om hva som skjer med overtallige ansatte ved palliativ sengepost.
De har nå fått tilbud om ledige arbeidsoppgaver/stillinger/vikariater i foretaket. Noen medarbeidere har fått tilbud i kommunen, Hospice Lovisenberg eller i privat virksomhet.

Palliativt senter på Ahus opprettet en palliativ poliklinikk på Ski sykehus i januar. Den er åpen hver onsdag, med lege og kreftsykepleier fra Ahus Lørenskog. De reiser også på hjemmebesøk til pasienter i Follo.

Palliativ sengeenhet på Nordbyhagen ble åpnet i november 2013. 30–35 prosent av inneliggende pasienter kommet fra Follo.

Artikkeltags