Utsatte navnevalget for Ski sykehus

Flertallet i formannskapet i Ski vedtok å utsette saken om nytt navn på Ski sykehus til fremtiden til de interkommunale selskapene er avklart.