Niendeklassingene ved Ski ungdomsskole har lagd en flott kabaret om viktige temaer. Hva vil det si å være en venn? Hvordan oppfører vi oss mot hverandre?