Rektor Cathrine i Ski ansatte sykepleier Tone i unik stilling - nå vil hun at andre skoler skal følge etter

Ski ungdomsskole har siden juni hatt en egen psykiatrisk sykepleier blant de ansatte. Det fungerer så bra at rektor Cathrine Sandsmark vil lage en egen Ski-modell som andre skoler kan ta etter.