1 fanebærer: Øystein Hanssen har holdt tyskfagets fane høyt i 41 år.
Rolf-otto Eriksen

Tyskfagets bauta i 41 år

– Hvorfor lærer? Det husker jeg veldig godt. Jeg sto foran speilet hjemme og lekte lærer. Det var det jeg ville bli, sier Øystein Hanssen. Lærer ble han. I 41 år.
Av
Publisert