SKI: Fylkesrådmannen har lagt frem flere forslag som vil gjøre store og positive omveltninger for elever ved de videregående skolene i Follo.

ØB har ved flere anledninger skrevet at fylket ønsker en ny videregående skole i Ski. Dette for å ta over elevmassen ved Drømtorp vgs. Denne skolen er i lokaler som er leid. Leiekontrakten går snart ut og elevene trenger nye og mer egnede lokaler.

I fremtidsplanene for den nye skolestrukturen i Akershus for de neste 20 årene ligger det inne at ny videregående skole i Ski skal ligge i sentrum. Det er flere aktuelle tomter og fylkesrådmannen ønsker et svar på dette i løpet av 2016. Den nye skolen er planlagt å stå ferdig i 2021.

Rådmannen foreslår også at det utredes og inngås avtaler i løpet av 2016 angående nye idrettsanlegg ved de videregående skolene i både Ås og Vestby. Forslagene skal behandles politisk i fylket den 2. februar 2016.

I tillegg må Ås vgs utvides og dette prosjektet ser rådmannen for seg står ferdig i 2023.

Les også: Beste tomten for ny videregående skole er midt i Ski sentrum

Det er flere skoler i Akershus som er i ferd med å ferdigstille en solid utvidelse. Flere er planlagt. Alt for å imøtekomme en ventet elevvekst.

I oversikten fra fylkesrådmannen står det at Ski vgs skal utvides fra dagens 650 elever, til 740 når skolen er ferdig utvidet.

Ved Ås vgs ser de for seg en elevvekst fra 1100 i dag, til 1400 i 2023.

Roald Amundsen vgs skal kunne øke sitt elevtall fra 560 til 615. Ved Vestby ser de for seg en økning fra 715 til 765. Nesodden får en økning fra 615 til 680, mens de ikke ser for seg noen økning ved Frogn vgs fra dagens 650 elever.

Fylkespolitiker Solveig Schytz (V) er veldig fornøyd med forslaget fra fylkesrådmannen.

- Jeg er glad for at vi får en sak om skolestrukturen i fylket på lang sikt for å møte den store veksten i antall elever i åra som kommer.  Ny videregående skole i Ski sentrum med gangavstand til toget er bra både for byen Ski og for elevene. Det er også svært  gledelig at fylkesrådmannen foreslår at det skal bygges nye idrettslanlegg i Ås og Vestby i samarbeid med kommunene, det er det stort behov for, sier Schytz i en mail til ØB.