Ski vil ha flere sosialboliger – vil kjøpe opptil 20 prosent av boligene i enkelte prosjekter

Ski kommune har allerede vedtatt sosiale boliger i tre reguleringsplaner i vår. På Arnestadjordet skal det bygges 170 boliger, her er det vedtatt at 10 prosent av boligene skal øremerkes formålet.