SKOTBU: Rom eiendom sliter med å finne opprinnelsen og lurer på om det har vært et bolighus.


– Vi kan som kjent ikke verne alt, står det informasjon fra Rom eiendom, så nå er sendt til Ski kommune. Fra stasjonsregistreringen fremgår det at huset er fra 1927. Stasjonen faller utenfor det tradisjonelle mønsteret langs linjen.

Lokalt tømmer


Når ØB blar i historien for Skotbu, finner vi opplysninger som sier at nåværende stasjonsbygning ble tatt i bruk i 1923.

Folk i kretsen gjorde en stor innsats, og det ble bidratt med lokalt tømmer som blå skåret på stedets sagbruk. Basarer ble arrangert til inntekt for byggingen.


I 1925 viser regnskapet fra Skodbo vel at overskuddet på basaren var på 952 kroner og 74 øre. Dette blir beskrevet som imponerende stort på den tiden. Pengene gikk med til å betale restgjelden på stasjonsbygningen.

Forpliktelser


Hvis lokalbefolkningen ønsker å verne stasjonsbygningen, må de også overta den og vedlikeholdsforpliktelsene, står det i informasjonen fra Rom eiendom, som er eiendomsselskapet til NSB.