SKI: Follobanen er under bygging. Som følge av det er det mange midlertidige løsninger for trafikantene rundt Ski stasjon. Endringen som påvirker trafikkflyten mest, er Nordbyveien bro som er blitt revet. Stengningen av broen gjør at det er mange fotgjengere og syklister som bruker sykkel- og gangveien langs sydsiden av Skeidarbygget. Det blir kaos.

– Det er mye trafikk her på morgenene. Det største trykket er på ettermiddagen. Da skal togpendlere og skoleelever hjem på likt, sier Tollefsen.

Han pendler daglig til Oslo. Tollefsen bruker sykkel til stasjonen. Som mange andre.

– Det kunne vært flere sykkelstativer rundt stasjonen. Slik som det er nå, skal det ikke mye til før parkerte sykler velter ut i gangveien.

– Del gangveien i to

Jane Faleide tar toget til Nationaltheatret og opplever ofte skumle situasjoner på gangveien ved Skeidar-bygget.

– Det virker litt som om en del syklister girer hverandre opp på vei ned bakken. Farten er stor.

Hun mener gangveien med fordel kunne være delt i to.

– Syklister på ene siden og fotgjengere på andre.

Faleide er også en ivrig bruker av kulturtilbudet i Oslo. Da blir det ofte sene tog hjem, etter mørkets frembrudd.

– Da synes jeg det er skummelt å gå her. Det er altfor lite opplyst, så her må noe gjøres.

Hun stusser også over at NSB har satt opp sykkelparkering på toppen av Vestveien.

– Det er jo nesten ingen som bruker den. Det blir for langt unna.

Jernbaneverket beklager at det blir trangt enkelte steder i Ski sentrum og rundt Ski stasjon i anleggsperioden.

Lover bedre lys

–  Jernbaneverket skal så raskt som mulig bedre belysningen ved gangbroen. Vi er klar over at det ene lyset nå ikke fungerer og er i ferd med å ordne det. Når det gjelder sykkelparkering ser vi at mange parkerer utenfor sykkelstativene ved gangbroen. I dette området er det ikke plass til flere sykkelstativer fordi gående også må få sikker gangvei, sier Jacob Kielland Haug i Follobanen.

Han oppfordrer folk til å bruke sykkelparkeringen i Vestveien i stedet for å parkere utenom sykkelstativene ved gangbroen.

– Det er i dag sykkelparkering organisert både på øst- og vestsiden. Vi skal, sammen med vår entreprenør, tydeliggjøre hvor det er sykkelparkering og hvor det ikke er tillatt å parkere rundt Ski stasjon.

Jernbaneverket beklager at det blir trangt enkelte steder i Ski sentrum og rundt Ski stasjon i denne anleggsperioden.

- Vi håper på fortsatt godt samarbeid i perioden frem til anleggsarbeidet og Skis nye, moderne kollektivknutepunkt står ferdig. Vi ser at det blir mye trafikk i dette området og oppfordrer alle til å vise hensyn, avslutter nabokontakten i Follobaneprosjektet.

LES OGSÅ: Ski kom dårligst ut da Aftenposten testet pendlerstrekningene inn til Oslo

LES OGSÅ: Gigantmaskinene er døpt og har startet boringen av Follobanen

LES OGSÅ: Boligprisene nesten doblet i Follo på ti år