SKI: På hjemmesiden til Jernbaneverket står det: «Nye Nordbyveien bro skal etter planen stå ferdig høsten 2016.»

Men ifølge prosjektleder for Ski stasjon, Janette Brask, er planen å få den kjørbar i løpet av året.

– Vi jobber etter en plan om å få åpnet broen for gjennomgang i løpet av året. Det har hele tiden lagt i planen vår.

Akkurat nå jobbes det med spunting på stedet. Når den jobben er gjort, skal det bygges et stillas som skal bære broen under bygging.

– Vi jobber inntil jernbanesporet, så ting kan oppstå.

LES OGSÅ: Siste tunnelboremaskin klar

LES OGSÅ: Arbeidstilsynet nekter

Planen er å få gjort mest mulig i sommer, når togtrafikken har full stans i periodene:

Full stans i togtrafikken mellom Ski og Oslo S i uke 26 og 31, i tillegg blir det redusert togtrafikk i ukene 27–30 på strekningen. Det blir imidlertid helt stengt mellom Ski og Kråkstad, denne perioden.