Endelige kom svaret fra kunnskapsministeren

TING TAR TID: Det tok sin tid, men fredag fikk kulturskolerektoren i Ski svar fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

TING TAR TID: Det tok sin tid, men fredag fikk kulturskolerektoren i Ski svar fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

SKI/OSLO: Fredag fikk omsider kulturskolerektor Bjørn Morten Kjærnes i Ski svar fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Den 7. mars sendte rektor på Kontra kulturskole brev til kunnskapsministeren og til kulturminister Thorhild Widvey, der han tok opp musikk- og instrumentalundervisning i grunnskolen og forskning som viser at musikk har positiv effekt på barns læringsevne.

Les hele saken her: Rektor på Kontra kulturskole sendte åpent brev til to statsråder

17. mars svarte kulturdepartementet at brevet utelukkende berørete Kunnskapsdepartementets område, og at Røe Isaksen måtte svare. Fredag kom svaret fra Røe Isaksen.

Hjernetrim med klarinett

– Det er full aksept i grunnskole og departement for tanken om at motorisk utvikling er viktig stimulans for barns læring. Det jeg aldri ser foreslått, er å bruke de midlene som stimulerer mest. Spiller en elev klarinett, brukes 85 prosent av hjernens motoriske kontrollkapasitet. Løper han eller spiller fotball, er det ca. det halve, skrev Kjærnes, og påpekte at mange land som skårer høyt i Pisa-undersøkelsen, har instrumentalundervisning i skoletiden.

Her kan du lese brevet fra kulturskolerektoren

I kunnskapsministerens svar, skriver Røe Isaksen blant annet:

«OECD ga i fjor ut en rapport som undersøker de estetiske fagenes rolle i skolen og om kunst og kultur fremmer læring i andre fag. OECD konkluderer med at selv om det finnes forskning som viser positiv effekt av estiske fag, må vi fortsatt være forsiktig med å for eksempel si at hvis du har mye musikk så lærer du mer matematikk. Vi må være forsiktige med bruk av kausale årsaksforklaringer, rett og slett.»

Svaret fra kunnskapsministeren ser du på bildene i saken

177 millioner

Kjærnes etterlyste de 177 millioner kronene som regjeringen har tatt fra Kulturskoletimen. Til det skriver kunnskapsministeren:

«Denne regjeringen valgte å fjerne kulturskoletimen og omdisponere de 177 mill. som var satt av til dette. Det er fortsatt rom for at kommunene lokalt kan finne gode samarbeidsformer mellom skolen/SFO og kulturskole. Regjeringen har tillit til at kommunene finner gode løsninger på dette uten statlig innblanding.»

Rektor Kjærnes er glad for å få svar, noe Røe Isaksen forsikret ham om senest dagen før svaret kom. Da møttes de to på lederkonferanse for kulturskoleledere i regi av Norsk kulturskoleråd.

Røe Isaksen som var foredragsholder, kom rett fra pressekonferanse der han sammen med kulturminister Widvey la frem en rapport fra ekspertutvalget for kunst og kultur i skole og barnehage.

– Vi er mange som mener det samme i øyeblikket, og han ga uttrykk for at dette er tanker de tar på alvor, sier Kjærnes.

Harmonerer ikke

– Hva mener du om innholdet i svarbrevet?

– Det er veldig positivt at jeg får et ordentlig svar. Det er viktig at han konstaterer at kulturskolen er en skole, ikke en fritidsaktivitet, som hører inn under kunnskapsdepartementet. Det er også veldig positivt at han skriver at kulturskolen skal være med i den videre utformingen av grunnskolen, sier Kjærnes.

Kulturskolerektoren har imidlertid ikke sans for kunnskapsministerens svar når det gjelder kuttene til Kulturskoletimen.

– Det er positivt at han nevner at sosial og økonomisk bakgrunn ikke skal være utslagsgivende for å delta i kulturskolen, men det harmonerer ikke med at regjeringen har fjernet 177 millioner kroner til Kulturskoletimen. I mange pressområder er kulturskolen blitt så dyr at noen ikke søker plass fordi inngangsbilletten er for høy, sier Kjærnes.

Artikkeltags