Gå til sidens hovedinnhold

– Kan ikke stoppe Taraldrud-utredning

Artikkelen er over 13 år gammel

– Kommunestyret har vedtatt at Taraldrud-saken skal utredes. Da kan den ikke stoppes under behandlingen av planprogrammet, sier eiendomsutvikler Terje Rønning.

SKI: Etter den opprinnelige planen, skulle Taraldrud-saken ha gått en ny runde i Ski formannskap denne uken. Men det er kommet inn 22 innspill til planprogrammet, og arbeidet med innstillingen tar mer tid enn beregnet. Nå er saken varslet på kartet til formannskapsmøtet 19. november.
En del av motstanderne til utbyggingen har sett for seg at saken kunne stoppes under behandlingen av planprogrammet, men Rønning er av en helt annen oppfatning.
– Kommunestyret vedtok i mai at saken skulle utredes, og det er ikke noe dramatisk i dette. Da kan vi ta hensyn til alle innspillene. Den 19. november er det innholdet i planprogrammet politikerne skal ta standpunkt til. De kan ikke si ja eller nei til hele prosjektet, fastholder Rønning

– Sier nei til kunnskap

Mange politikere har sagt at de vet nok, til å stemme mot utbygging, og at det er bortkastet tid å gå videre med utredningen. Dette provoserer eiendomsutvikleren.
Rønning synes debatten som nå føres, er betenkelig i et lokaldemokratisk perspektiv.
– Den motstanden som nå mobiliseres, stanser nødvendig kunnskap om prosjektet. Jeg kan ikke forstå at noen er imot å få den kunnskapen som er av betydning for å ta en seriøs beslutning om et så viktig spørsmål. En utredning er som å se inn i en glasskule, og det faglige må veies opp mot følelsene, sier Rønning.
Motreaksjonene har vært som ventet.
– Som potensiell utbygger er vi faktisk glade for alle innsigelsene som måtte komme. Det setter oss bedre i stand til å gjøre de nødvendige justeringene i en eventuell endelig utbyggingsplan.
Største skuffelsen Rønning har hatt i forbindelse med denne saken, var det han beskriver som den lettvinte utredningen i tilknytning til kommuneplanen, der utbygging av Taraldrudområdet til slutt ble tatt ut.
– Den var verken riktig eller troverdig.

Det spøker for handel

Rønning ønsker en utredning som er bredest mulig, slik at denne saken nå blir belyst fra alle vinkler. Så får begrensningene komme senere.
Handel kan bli tatt ut, på grunn av rikspolitiske retningslinjer. Handelsvirksomhet skal skje i Skis tettsteder, og lite tyder på at Taraldrudområdet vil få en slik mulighet.
– Hva med Follo Arena, som er med i planene?
– De må gjøre hva de ønsker, men jeg synes det vil være galt å ikke utrede idrett i denne fasen. Det kan også legges til rette for andre idrettsaktiviteter, mener Rønning.
– Det er kommet forslag om å bygge ut deler av området. Hvor mye ser du for deg at det kan krympes?
– Det er et økonomisk element i å redusere for mye, og det går en smertegrense. Turområde og vassdrag ved Kloppa har vi alt foreslått å ta ut, men det kan lønne seg å utrede alt, for å se på samspillet.

Ingen kastes ut

Når det gjelder beboerne i Taraldrud-grenda, er det nå en av beboerne som protesterer mot utbyggingen. Tommy Brekke har ikke endret standpunkt, mens de andre som undertegnet brevet til kommunen, har trukket seg.
Åsland næringspark har inngått kjøpekontrakt på eiendommen til Bjørn Halvorsen, men de har ikke overtatt hjemmelen.
– Er det noen som fortsatt ønsker å bo i grenda, kommer ikke vi til å kaste dem ut, sier Terje Rønning.
Han oppsummerer saken slik:
– Det er så mange synspunkter i alle retninger. Ikke drep en god prosess, men få alt på bordet. Så kan vi konkludere etterpå.