Utsetter navnebytter på Nordre Follo-veiene

Høylytte protester mot nye veinavn fører frem: Nå blir det ny runde om navneendringer.