Foreldre opplever at skolen er fullstendig maktesløse. I åtte mobbesaker i Ski har ikke skolene gjort nok

Artikkelen er over 1 år gammel

Flere av klagene til fylkesmannen handler om elever som er utrygge på skolen fordi de frykter andre elever med atferdsproblemer.