SKI: Tom Erik Tharaldsen sendte nylig et brev til stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (FrP) hvor han har beskrevet sin situasjon, og mangelen på støtte fra NAV, som han beskriver som dypt urettferdig. Kjos har jobbet med flere tilsvarende saker før, og har tatt tak i spesielle tilfeller hvor hun mener forholdene er spesielt urimelige. Tharaldsen har et håp om at Kjos tar seg tid til å se på saken.

Tar enkeltsaker.

Kari Kjønaas Kjos er for tiden på reise, men bekrefter at hun mottok et brev fra Tharaldsen før hun reiste.
– Jeg skummet brevet rett før jeg dro, og jeg vet at det ligger øverst i bunken når jeg er tilbake på kontoret mitt, sier Kjos. Hun kan samtidig bekrefte at hun har tatt en del enkeltsaker innimellom som hun mener er spesielt urimelige.
– Jeg har fått hjulpet noen enkeltpersoner innimellom, og skaffet til veie de hjelpemidler de har behov for. Men jeg får 200 brev fra folk med ulike behøver i uken, så jeg har ikke mulighet til å ta for meg alle sakene, sier hun. Kjos lover imidlertid å se nærmere på denne saken.
– Dette med alternativ behandling er noe vi jobber med hele tiden, men det er en lang vei å gå før vi får det godkjent og brukerne får støtte til en slik type behandling på like linje med ordinære behandlingsformer, sier Kjos.

Ingen unntak.

Arbeids- og velferdsdirektoratet, det tidligere Rikstrygdeverket, ser imidlertid ingen muligheter for unntak fra loven.
– Vi baserer oss på Folketrygdloven som sier at stønadsordningene er basert på tradisjonell norsk medisin. Naturmedisin, akupunktur og homeopati dekkes ikke, opplyser seksjonssjef ved avdeling for person og ytelse, Helen Moltu Christensen. Hun er ikke kjent med at det jobbes for å få innlemmet alternative behandlingsmetoder i loven, men utelukker ikke at Norges Handikapforbund kan ha andre ordninger.
– Det finnes mange ulike helseforetak, så jeg skal ikke si at det er helt umulig å få dekket akupunktur som behandlingsmetode. Men hos oss skal det ikke gis slike dispensasjoner, sier hun.