– Vi har alle blitt litt fattigere

"Wergelands Minde" i Ski lå i utkanten av Birkelunden, på samme siden av Nordbyveien som Skeidarbygget i dag og rett ovenfor. Dette er huset sett fra veien. Henrik Wergelands hus sto her i drøyt 100 år før det ble revet i 1987.

"Wergelands Minde" i Ski lå i utkanten av Birkelunden, på samme siden av Nordbyveien som Skeidarbygget i dag og rett ovenfor. Dette er huset sett fra veien. Henrik Wergelands hus sto her i drøyt 100 år før det ble revet i 1987.

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Henrik Wergelands siste bolig, "Hjerterom", ble flyttet fra Oslo til Ski. Her sto den i 100 år, men ble revet i 1987 for å gi plass til fremskrittet. Det har gjort oss fattigere, mener lokalhistoriker Sven Lindblad.

DEL

SKI: Henrik Wergeland (1808-1845) var kanskje en av våre første offentlige personer, et engasjert menneske med både et turbulent og innholdsrikt liv, og en svært produktiv forfatter.
I år markerer vi at det er 200 år siden dikteren ble født, en feiring hvor Ski kunne ha hatt en sentral plass om det ikke var for rivningsbølgen på 1970- og -80-tallet.

Falt for fremskrittet.

"Wergelands Minde" i Nordbyveien ble revet for å gi plass til fremskrittet: Skeidarbygget og en rundkjøring.
– "Wergelands minde" gikk med under rivningsbølgen, og vi har alle blitt litt fattigere, skriver Sten Lindblad i årets utgave av Follominne.
Lindblad er tidligere hovedbibliotekar ved Institutt for samfunnsforskning og redaktør av Follominne i perioden 2002-2005. I dag er han engasjert i lokal- og kulturhistorie.

Ville vært en attraksjon.

– Henrik Wergeland bodde aldri i Ski, men det som var igjen av vår nasjonalhelts siste hjem kunne ha vært flyttet til bygdetunet ved Waldemarhøy. Dersom det ikke hadde vært ønskelig å flytte den delen av bygningen som var Wergelands siste bolig til Waldemarhøy, kunne huset ha vært flyttet til Follo museum og blitt en attraksjon, skriver Lindblad.
Henrik Wergerland måtte selge "Grotten" i utkanten av Slottsparken i 1844 på grunn av gjeldspoblemer. Han fikk i stedet bygget "Hjerterom", hvor han døde i sitt kammers 12. juli 1845.

Ville bygge boligblokk.

I årene 1883-84 ble Wergelands siste bolig, "Hjerterom", tatt ned og flyttet fra Pilestredet i Oslo til Ski. Huset ble kjøpt av trelasthandler Marius Gundersen på gården Asgjerrud i Ski. Han satte det opp igjen i Nordbyveien i 1884.
Gundersen gjorde noen forandringer på bygningen og ga den navnet "Wergelands Minde". Huset ble kjøpt av entreprenørfirmaet C.A. Brekke & Aug. W. Dahl i 1965 med henblikk på å bygge en 12-etasjers boligblokk med 46 leiligheter på eiendommen. På denne tiden sto ikke bevaring av eldre trebebyggelse særlig høyt på dagsordenen.

Redningsforsøk.

Riksantikvaren, som først fant tanken om bevaring riktig, endret holdning i 1971, blant annet fordi det var vanskelig å finne spor etter Wergeland i interiørene. Etter hvert som rivingen nærmet seg meldte det seg en privatperson som ønsket å kjøpe den delen av huset Wergeland hadde bodd i. Men redningsforsøket kom for sent og bygningen ble revet i 1987.
Sven Lindblad tilbakeviser argumentet om at det er "vanskelig å finne noe spor etter Wergeland i interiørene".

Kritisk til rivingen.

– Man hadde vel ikke forventet å finne igjen Wergelands møbler så mange år etterpå, så det kan være inndelingen av rommene, og veggene i disse rommene det vises til. Men at rommene nå hadde innvendig panel, kan vel bare ha bidratt til å bevare de opprinnelige tømmerveggene enda mer intakte.
– I heftet "Bygninger i Ski sentrum" fra 1984 fremgår det at Wergelands opprinnelige hus svarte ganske nøyaktig til vestre del av huset i Nordbyveien, skriver Sven Lindblad.
Lindblad kritiserer også at det ble tillatt riving før fotografier og måleresultater ble vurdert.

Artikkeltags