Gjester er frustrerte etter jakkekaos på Jams 1. juledag - flere mistet jakkene sine

Stine Kvarving (24) og Jonas Aas-Jensen (21) er blant gjestene som mistet jakkene sine på Jams 1. juledag. Begge mener Jams mistet kontroll, og at garderobene burde vært organisert bedre.