Er du ikke abonnent ennå? Prøv ØB+ og papiravisen i fire uker for kun 99 kroner

SKI: I påsken ble Nordbyveien bro heist bort – bit for bit. Broren ble kuttet opp i små deler – før den gigantiske, grønne kranen som dominerer bybildet i påsken gjorde resten av jobben.

Jobben startet tirsdag formiddag. Langfredag morgen var den borte. Tilbake sto kun småtterier på hver sin side av jernbanebroen.

– Broen deles opp i små biter og heises ut så det vil ikke bli heising av hele broen som forrige gang, sa kommunikasjonsrådgiver Jacob Kielland Haug i Jernbaneverket til ØB i forkant av rivingen.

Gangbroen som forsvant for noen uker siden ble heist rett bort.

Det er først og fremst etter påske de store trafikale utfordringene vil komme. Med delvis enveiskjørt Nordbyveien og ingen veibro vil presset på blant annet Søndre Tverrvei bli svært stort frem til ny bro er på plass til høsten.

Statens vegvesen og Jernbaneverket er byggherrer på de nevnte prosjektene. De har i flere omganger manet til tålmodighet. Køene kan bli enorme, advarte ØB i sin leder tidligere i uken.

– Vi har ingen tiltak på gang, men vil overvåke situasjonen, forteller Gry Larsen i planavdelingen i Ski kommune.

Lang historie

Den første jernbanebroen i Ski sto klar på 1870-tallet, samtidig som Smaalensbanen sto klar til Ski. I 1938 var den daværende broen blitt for liten – og broen som i disse dager rives ble bygget – med blant annet fortau på begge sider. Senere kom det til en gangbro på nordsiden. Den forsvant for noen uker siden.

Veien fra Nordby gikk opprinnelig lenger nord enn i dag, men ble flyttet sydover i forbindelse med utbyggingen av jernbanen. Etter det begynte utviklingen av stasjonsområdet til det virkelige Ski sentrum.

Støy og ståk

Akkurat samtidig bygges Nordbyveien om til såkalt miljøgate. ØB har i en rekke artikler belyst problemene utbyggingen har ført med seg av farlige skoleveier og voldsomme omkjøringer. I tillegg er utbyggingen et helt år forsinket.

Det har blant annet en feilstøping av betong bidratt til.

Denne påsken er togtrafikken innstilt mens broen fjernes. I tillegg gjennomføres det svært støyende arbeid på stasjonen i form av spunting og boring. Det er de løse jordmassene på stasjonen som utløser arbeidsbehovet.

Rundt 30 mennesker skal bo på hotell i påsken.

– Jernbaneverket beklager at deler av arbeidet skjer på helligdager i påsken. Siden arbeidet skjer over og ved jernbanesporene må togtrafikken stanses av sikkerhetsmessige grunner. Det er blant annet derfor det er hensiktsmessig, i alle fall for togpassasjerene, at dette arbeidet skjer på dager uten mange arbeidsreiser, sier Kielland Haug i Jernbaneverket til ØB.