Gå til sidens hovedinnhold

Nå planlegges fremtidens Langhus

Artikkelen er over 7 år gammel

LANGHUS: Startskuddet for utviklingen av sentrumsområdet på Langhus har gått. Torsdag kveld var det informasjonsmøte på Langhuset.

Planen er nå ute til offentlig ettersyn, med frist for innspill satt til 1. november. Før jul neste år skal planen, som er en del av kommuneplanen frem til 2022, vedtas.

Områdeplanen kan du finne HER (ekstern lenke).

Overarkitet Erik Hovden trakk frem Kolbotn som et godt eksempel, og fortalte at tilknytningen til jernbanen vil bli sentral for et nytt sentrumsområde. Follobanen skal planlagt stå ferdig i 2020, og vil bli et naturlig midtpunkt.

– Vi starter med blanke ark. Vi kan påvirkes slik at forholdene blir lagt til rette for å få bort privatbilen, sa Hovden under møtet.

Miljøvennlig tankegang var et av hovedpunktene. Gode alternativer for gange og sykling fra Arnestadjordet til Vevelstad stasjon vil bli vektlagt under prosessen. Det samme vil parkeringsproblematikken, spesielt på Vevelstad stasjon. Parkering under jorden eller i høyden vil bli viktig, mente Hovden.

Mange av de rundt 40 tilhørerne var opptatt av transportproblemene. Utkjøring til Vevelstadveien kan være problematisk, og antall avganger med den nye Follobanen var et tema som brakte frem engasjementet.

Det er Jernbaneverkets bord, men som Hovden formulerte det:

– Vi er klar over vei- og trafikkutfordringene.

– Vi må i hvert fall prøve å påvirke (Jernbaneverket), la han til.

Befolkningsveksten i Ski kommune kommer til å være formidabel. Frem til 2022 vil 90% av kommunens vekst skje i Ski og Langhus tettsted. Plan- og næringssjef Grethe Salvesvold antydet at det grovt sett vil komme rundt 1000 nye boliger på Langhus. Hun understreker likevel at tallene er grove, og at det skal finregnes i andre planer.