Gå til sidens hovedinnhold

Ahus: – Tilbudet er forsvarlig

Artikkelen er over 8 år gammel

ski: Direktør Trond Rangnes ved psykiatrisk divisjon Ahus mener akuttilbudet for ruspasienter er ivaretatt.

– Vi kan ikke bygge nye tilbud vi ikke har penger til, sier Trond Rangnes.

Ahus har ikke noen planer om å etablere et eget akutt avrusningstilbud lignende det som de siste årene er etablert i Oslo, og spesielt ikke et særskilt lavterskel avrusningstilbud, hvor inntak skjer direkte, på grunnlag av pasientens eget initiativ eller på «bestilling» fra kommunal helse- og sosialtjeneste.

– Overføringen av rustilbudet til Ahus 1. januar i år omfatter ikke tilbudet om akutt avrusning. Midlene til dette er fremdeles i Oslo universitetssykehus’ budsjett, sier Rangnes til ØB.

I en e-post fra 30. mars i år skriver Rangnes at Akuttmottaket/Akutt 24 på Ahus i perioder har mottatt pasienter fra Oslos bydeler og kommunene i Follo, som sendes fra Oslo universitetssykehus. Disse pasientene skal ikke sendes til Ahus, men ivaretas av Rusakuttmottaket ved OUS dersom det er behov for akutt avrusning, skriver Rangnes.

– Så akuttilbud til ruspasienter fra Follo er fremdeles Oslo universitetssykehus’ ansvar?

– Der er fortsatt pengene, så svaret er ja, sier Ragnes.

– Men realiteten er jo at OUS sender disse pasientene til Ahus. Her blir de avvist og bedt om å kontakte Follo ARA for vurderingstime. Er det forsvarlig?

– Vi skal ikke ha akutt avrusning ved Ahus, sier Rangnes. Han mener ordningen hvor ruspasienter henvises til poliklinikkene, i Follos tilfelle er det snakk om Follo ARA i Ski, er tilfredsstillende.

– Ut fra de ressurser vi har, er dette hva vi får til i dag. Når det er sagt; Ahus sender ikke fra seg pasienter hvis det er medisinsk uforsvarlig, sier direktøren ved divisjon for psykisk helsevern på Ahus.