SKI: Svein Kamfjord fra Ski Venstre kjempet forgjeves. Forslaget fra partiet om å ta et prinsipielt standpunkt i skogsprøytesaken ble marginalt nedstemt i kommunestyret onsdag.

– Det er ganske utrolig å si at dette er en ikke-sak. Her har Ski kommune en sjanse til å ta et prinsipielt standpunkt. Dette er en sak innbyggerne er opptatt av, appellerte Venstres gruppeleder og kommunestyrerepresentant Svein Kamfjord.

Les også:

Mener politikerne vet for lite

Kommunestyrerepresentant Dag Mork Ulnes (H) hadde akkurat uttalt at dette er en ikke-sak nå da skogeierne har trukket saken sin. Nettopp dette er bakgrunnen for at også utvalg for teknikk og miljø valgte å innstille til kommunestyret at man droppet å behandle saken.

– Mattilsynet på nasjonalt nivå har kommet med nye anbefalinger til Landbruksdepartementet om sprøyteregler. Vi vet for lite til å behandle dette nå, uttalte Ulnes.

Fikk støtte fra Ap

Venstre fikk støtte fra Ap, ved gruppeleder og kommunestyrerepresentant Amund Kjernli.

– Det at søknaden er trukket, trenger ikke forhindre at Ski kan gå foran som en foregangskommune og forby denne typen sprøyting.
Venstres forslag fikk tyve stemmer, og falt.

– Jeg støtter ikke Venstres forslag, uttalte ordfører og kommunestyrerepresentant Anne Kristine Eikebråten (H).
Kommunestyret vedtok flertallsinnstillingen om å ikke behandle saken.

Hva syntes du om at kommunestyreti sa nei til skogsprøyteforbud? Skriv i kommentarfeltet under!