Aleksander ble ufrivillig midtpunkt for Skis valgrot

 Feil under opptellingen av stemmesedlene etter kommunevalget i Ski gjorde at Aleksander T. Arnesen (til høyre) først fikk beskjed om at han hadde fått 114 slengere. Riktig svar: nullFOTO: OLE KR. TRANA

Feil under opptellingen av stemmesedlene etter kommunevalget i Ski gjorde at Aleksander T. Arnesen (til høyre) først fikk beskjed om at han hadde fått 114 slengere. Riktig svar: nullFOTO: OLE KR. TRANA

Av
Artikkelen er over 8 år gammel
DEL

SKI: Under opptellingen av stemmene i Ski ble Aleksander T. Arnesen (Frp) et hett navn.

Del på Facebook

Før valget var 22 år gamle Aleksander Torgersen Arnesen et ukjent Frp-navn for de fleste. Det var før opptellingen av stemmesedlene fra kommunevalget kom frem til at han hadde fått 114 slengere.

Det vil si at velgere som stemte andre partier enn Frp hadde skrevet hans navn nederst på valglisten.

Ugler i mosen

Dermed gikk ett mandat over fra Ap til Frp, og hele valget vippet fra rødgrønt til borgerlig styre i Ski. Men noen ante at her var det noe ikke stemte, og SV forlangte omtelling.

– I det endelige oppgjøret har han ikke fått noen slengere i det hele tatt, opplyser ordfører Georg Stub.

Derimot fikk Arnesen 21 ekstrastemmer. Det vil si Frp-velgere som satte et ekstra kryss foran navnet til Aleksander T. Arnesen. Med det rykket han opp fra 16. til 13. plass på Frps liste i Ski, og inn i kommunesyret som siste vara.

– Ingen kommentar

Selv om Arnesen ikke fikk en eneste slenger, førte finopptellingen av alle stemmene til at valgresultatet vippet valget i borgerlig favør.

Til tross for at Arnesen indirekte vippet valget, ønsker han seg nå tydeligvis tilbake til sin anonyme tilværelse.

– Jeg ønsker ikke å kommentere denne saken noe mer, er alt han vil si til ØB.

Slengere ble feiltolket

Så hva skjedde egentlig under opptellingen?

– De 114 må ses bort fra. Det skjedde gjennomgående feil i registreringen under fintellingen på valgnatten. Ettersom han har et navn med bokstaver i begynnelse i alfabetet, kom hans navn opp som default fra systemet. Dette oppsto når deler av bokstaver kom inn i slengerfeltet under, for eksempel «halen» på en j eller g. Dette ble ikke slettet på riktig måte. Det ble til 114 slengere for hans vedkommende, forklarer rådgiver Tove Næs.

Altså: noen førte opp en slenger til en person med j eller g i navnet. Brukte velgeren mer enn feltet navnet skulle stå i, ble feltet under, som egentlig var tomt, registrert som en slenger til Arnesen – rett og slett fordi navnet hans på grunn av initialene sto øverst på listen over alle kandidatene i Ski.

Enstemmig valgstyre bak

– Var det de 114 slengerne til Arnesen som gjorde at stemmene ble telt på nytt – og på nytt?

– Ja, det var det. Det så merkelig ut uansett, men det var det tallet som gjorde at ble anmodet om ny telling. Da vi satte i gang, oppdaget vi hva som hadde skjedd. Det var rett og slett en feiloperasjon fra operatørene i rådhuset, slår ordfører Stub fast.

– Hvor mange ganger er stemmene telt?

– Det er grovtelt en gang, og gjort en fintelling som vi så det var noe galt med med en gang, så den ser vi bort ifra. Da er det telt fire ganger, den siste bare på rettede sedler, sier Stub.

– Er du nå overbevist om at opptellingen av stemmene er riktig?

– Valgstyret har enstemmig kommet til at dette er resultatet i Ski kommune, erklærer ordfører Stub.

Artikkeltags