SKI: På grunn av svært stort belegg på sykehuset, åpner Ahus midlertidig 10 nye senger på Ski sykehus.

– Det vil skje så raskt som mulig, avhengig av hvor hurtig det lar seg gjøre å bemanne avdelingen, sier Kristin Bang til ØB.

Bang er direktør ved Enhet for helsefag ved Ahus.

Hvor mange stillinger som skal lyses ut når sengekapasiteten øker, er foreløpig ikke avklart.

Del på Facebook

Ski og Stensby utvider

Ski utvides med 10 senger innen fjerde kvartal. I tillegg til Ski, åpnes 10 senger på Stensby sykehus i Eidsvoll.

Samtidig bemanner medisinsk divisjon opp syv senger i en lettpost på pasienthotellet Ahus hotell. Kirurgisk divisjon har tidligere åpnet en gastrokirurgisk lettpost i hotellet med 14 senger.

Pasientflom

Pasientpågangen er nå så stor at Ahus i snitt har rundt 20–30 korridorpasienter hver dag.

– Vi må åpne flere senger fordi sykehuset har mange ferdigbehandlede pasienter som tar mye av sengekapasiteten vår, sier direktør Kristin Bang.

I snitt er det 30–40 utskrivingsklare pasienter hver dag, og tallet er ventet å øke i 2012.

Ved å åpne flere senger, vil Ahus raskere få disse pasientene hjem til hjemkommunene, etter opphold på Ski og Stensby.

– For hvor lang tid skal Ski sykehus utvides med 10 senger, Bang?

– Det er vanskelig å si noe bestemt om nå. I 2012 vil kommunene ha en annen økonomisk situasjon, som følge av Samhandlingsreformen hvor statlige tilskudd følger ansvar for utskrivingsklare pasienter.

Press?

– Er det kommunene med altfor få sykehjemsplasser når pasienter sendes fra Ahus, som har presset på for å få et mellomtilbud?

– Nei, det er det ikke. Utfordringen for oss er å få ut utskrivingsklare pasienter, sier direktør Bang.

Ski sykehus

Ski sykehus hadde tidligere medisinsk og kirurgisk sengepost, som Aker sykehus avviklet og stengte. Kirurgisk sengepost med 23 senger ble stengt i 2005. Sommeren 2008 var det kroken på døren for kirurgisk sengepost med like mange senger.

I dag har palliativ enhet på Ski sykehus åtte senger. Ahus har også utvidet med 10 rehabiliteringssenger etter at de overtok ansvaret for Ski sykehus 1. januar.

Med 10 nye senger, får Ski sykehus 28 sengeplasser innen kort tid.

Hvor i sykehuset de 10 sengene skal inn, er ennå ikke bestemt.