SKI: Den sentrale 17. mai-komiteen i Ski vil ikke legge noen føringer på de lokale komiteene.

– Hovedkomiteen er til for å koordinere og sørge for at det blir 17. mai-feiring i alle tettstedene i Ski kommune.

– Vi legger oss ikke opp i hva hver enkelt komité foretar seg, så dette får bli en sak for lokalsamfunnet, sier leder Aksel G. Roksti.

Ønsker human-etikerne velkommen

De lokale komiteene sender inn sine arrangement til hovedkomiteen, som vurderer om de blir stående i det kommunale programmet eller ikke.

– Det er også Human-Etisk Forbund (HEF) hjertelig velkommen til å gjøre, sier Roksti.

– Tidligere år så har flere barn blitt stående utenfor kirken i Kråkstad og vente i en halvtime. Hva tenker hovedkomiteen om det?

– Det har jeg egentlig ikke noe synspunkt på, men der er det jo opplagt en flott mulighet for HEF til å finne på et eget opplegg, sier Roksti.

– HEF mener også at kommunen må legge sterkere føringer på de lokale komiteen.

– Da har de ikke skjønt hva demokrati dreier seg om, sier Roksti.

– Hva slags dag bør 17. mai være?

– Det er en veldig vellykket dag sånn som den er. Alle er ute og er glade og vifter med norske flagg. Det er det arrangementet her i landet som ikke mister oppslutning.