SKI: Ski kommune utsetter den politisk behandlingen av reguleringsplanen for Follobanen.

– Dette er en så stor og viktig plan at vi tar den tiden vi trenger for å få gjort dette på en grundig og ordentlig måte, sier Marit Bjørke, ingeniør i Ski kommune.

Annen gangs behandling i plan- og byggesaksutvalget vil skje 23. oktober. Kommunestyret sluttbehandler saken 7. november. Utsettelsen kommer på grunn av at administrasjonen vil se på noen innsigelser før den politiske behandlingen starter. Det vil ta mer tid enn antatt.

LES OGSÅ:

Nye krav

Ifølge Marit Bjørke har Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Østfold fylkeskommune sendt inn to krav om tilleggsutredninger og en innsigelse.

– Statens vegvesen vil at vi skal utrede trafikksituasjonen i krysset Regnbueveien/ Vevelstadveien, siden det vil bli mye trafikk og transport til og fra anlegget på Berghagan. NVE vil ha tilleggsvurderinger på geoteknikk. Det blir ikke mye jobb, snarere en oppsummering av materiale vi allerede har, opplyser Bjørke.

Østfold fylkeskommune ønsker at et såkalt kapasitetssterkt krysningsområde skal tas inn igjen i planforslaget. Det lå i den opprinnelige planen, tenkt nord for Ski stasjon, men er tatt ut i dagens planforslag. Grunnen til at Østfold fylkeskommune ønsker dette, er at togene fra Østre linje da lettere kommer seg over på Follobanen.

– Det er en lite fremtidsrettet løsning. Jernbaneverket vil se på muligheten for å legge om Østre linje på et senere tidspunkt, sier Bjørke.

LES FLERE NYHETER HER!

Utvalgsleder ikke bekymret

Helge Bunæs, leder for plan- og byggesaksutvalget i Ski kommune, melder at utvalget er klar til å ta saken på strak arm når den måtte være ferdig.

– Jeg regner med at administrasjonen har kontroll på totaltiden i prosjektet. Vi pleier å ha i underkant av en uke på oss fra vi får dokumentene til vi skal behandle en sak. Også store saker som her. Det viktigste er at administrasjonen får tid til å gjøre dette ordentlig, sier Helge Bunæs til ØB.

Si din mening i kommentarfeltet under!