Populær fotballskole fra Liverpool til Ski

Fotballskoler hører sommeren til, de er populære og blir stadig flere. Ikke minst i Ski.