SKI: Det er blitt lengre og lengre mellom barnelegene i Follo. Nå er det en i Ski sentrum og en på Bjørnemyr på Nesodden.

Tidligere fantes det også en hjemmel til, men den fikk legen lov å flytte til Oslo. En halv hjemmel i Ås ble også borte da legen som hadde denne, ble pensjonist.

– Jeg ser behovet for flere barneleger. Det er lettere å drive med en kollega, og du har noen å konferere med, sier Knut Olav Bø.

Han sluttet som sykehuslege og tok over en hjemmel som barnelege i Follo for nærmere fire år siden. Det er god plass i lokalene i Idrettsveien, og henvendelsene står i kø både fra Follo-regionen og nærliggende områder.

– Da jeg jobbet på Ahus, hadde vi mange henvendelser fra allmennleger i Follo, og det burde være mulig å gjøre mer lokalt. Dette ville alle parter tjene på, mener Bø.

Han tar seg i hovedsak av lungesykdommer, som oftest hos barn med astma, eksem og allergiplager.

Vil ha kort venteliste

Da barnelegen hadde hatt praksis i Ski i ett år, var ventelisten på over tre måneder, og han jobbet veldig lange dager.

– Nå gjør jeg intense forsøk på å holde ventetiden nede og ønsker ikke at den skal bli på over en måned. Samtidig vil jeg gjerne ha ordinære arbeidsdager, så da avviser jeg heller en del, sier Bø.

Han er klar over at denne fremgangsmåten ikke er den lureste hvis målet er å få flere hjemler til vårt område. Det er lengden på ventelistene det blir sett på når det gjøres en behovsanalyse ved fordelingen. Det ligger med andre ord mye makt i disse.

På den annen side er det de unge pasientene som vil lide når de ikke får hjelp med plagene sine i tide.

Ønsker et fagmiljø

Barnelege Knut Olav Bø ser store fordeler ved å ha et lite fagmiljø, slik det er både i Oslo, Sandvika og på Strømmen.

– Det hadde vært lett å utvide. Hadde vi hatt en lege til med en litt annen erfaringsbakgrunn, hadde vi stått enda bedre rustet. Vi trenger også større kapasitet når det gjelder pasienter med astma og allergi.

Bø minner om at en halv hjemmel er blitt lagt ned og en er flyttet ut av regionen.

Allergivaksine

Barnelegen har mulighet for å vaksinere barn mot allergi. Dette krever litt ekstra fordi kroppen kan få allergiske reaksjoner under behandlingen.

Barnelegen sender en liten oppfordring til de politikerne i Follo som er interessert i helsevesenet: Hvis de vil ha et godt legetilbud, må de stå på for å få flere spesialister til Ski og kommunene rundt.

Dette svarer politikerne i Follo:

Høyre vil se på fordelingen

Venstre mener Stortinge må lage en ny helseplan

– Skaper klasseskille, sier Frp

Høyre ser ikke noe problemet