SKI: Venstre mener dagens helseforetak har for mye makt og vil gjøre en innsats for å endre på dette.

– Helseforetaksmodellen er en utfordring fordi makten er fjernet fra politikerne og fagprofesjonene og over i styrerommet. Stortinget må vedta en nasjonal helseplan som er overordnet, sier Camilla Hille, som er gruppeleder for Venstre i Ski kommunestyre.

Vil flytte makten

Som et ledd i en slik helseplan ønsker Venstre at mer makt og flere avgjørelser flyttes til det enkelte sykehus.

– Dette vil kanskje sikre bedre fordeling av ressursene innad i Helse Sør-Øst, og sørge for en bedre geografisk spredning av spesialistene? Det er også avgjørende hvor de private spesialistene, som helseforetaket gjør en avtale med, har sin praksis. Dette er et sammensatt problem, og spesialisthelsetjenesten er i konstant endring, sier Camilla Hille.

Klikk deg tilbake til hovedsaken her