SKI: Tallene viser at Follo har få spesialister i forhold til andre sentrale deler av Akershus. Det er Helse Sør-Øst som har ansvaret for fordelingen i fylket.

– Dette kan dessverre medføre at enkelte deler av Akershus kommer dårligere ut. Tilbudet og tilgjengeligheten angår mange. Er det for dårlig, er det noe vi må se nærmere på, sier Høyres gruppeleder Gunnar Helge Wiik.

– Det er behov for flere spesialister i Follo. Vi vil oppfordre ordfører og rådmann til å ta dette opp med Helse Sør-Øst, sier SVs Bård Hogstad.

Han minner samtidig om at det er kort vei fra Follo til helsetilbudene på det sentrale Østlandet. Det viktigste er å få hjelp innen rimelig tid.

– Flere partier bør gå sammen om en henvendelse til Helse Sør-Øst for å ta opp det store behovet for flere legespesialister i Follo, sier Ola Øygard (Pp).

Klikk deg tilbake til hovedsaken her